top of page

DEELNAME REGLEMENT

 

DE INITATIEFNEMERS

Ward Treunen, Jan Van der Auwermeulen, Jan Vanderstraeten … de vzw in oprichting CARTOONTT.

 

DEELNEMEN

>Alle personen ouder dan 16 jaar kunnen aan deze wedstrijd (???)  deelnemen.

> Wie deelneemt aan deze wedstrijd (????)  verklaart zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen van het reglement en de beslissingen van de jury.

> De deelname is gratis.

> Deadline voor inzendingen is: vrijdag 30 augustus 2024, middernacht. --> ik zou die datum nog openhouden.  Waarom: pas vanaf september gaat onze promocampagne op volle toeren draaien.  Als het kan zou ik zelfs geen einddatum vermelden.

 

ONDERWERP 

De waanzin van de oorlog in cartoons.

 
DEELNAME 

A / voorwaarden 

a.1. Een cartoon kan bestaan uit één beeld of de vorm aannemen van een korte strip. Er worden géén bewegende beelden toegelaten. 

a.2 Maximum 5 inzendingen per persoon in zwart-wit of kleur. 

a.3 Alle grafische- en fotografische technieken zijn toegelaten.

a.4 De ingezonden werken mogen reeds gepubliceerd of tentoongesteld zijn. 

a.5 De inzender blijft verantwoordelijk voor de originaliteit van zijn werken. 

a.6 Discussies en eventuele vorderingen met betrekking tot alle vormen van plagiaat e.d. zijn ten laste van de inzender. 

 

B /  Inzendingen 

b.1 Inzendingen digitaal

> Cartoons kunnen gestuurd worden via “we transfer” naar: humorratatata@cartoontt.org. --> is oké voor mij, maar dan wel afspreken met Jan VDA dat dit mailaderes wordt aangemaakt en dat het bij jou arriveert

> De benaming van uw cartoons bevatten: familienaam, voornaam, titel. 

> is het niet nuttig dat we ook vragen op welk adres (enkel email) we de cartoonist kunnen bereiken?

> De cartoons mogen de maximale afmeting van w.3507,9 px x 2480,3 px – DPI: 300, in .JPEG en .TIFF.

 

b.2 Inzendingen per post 

> Op de website van humorratatata.be vindt u een formulier dat u kan downloaden.

Dit formulier moet ingevuld toegevoegd worden aan uw inzending(-en)

> De cartoons moeten getekend zijn op een stevig papier, formaat 21 cm x 29,7 cm (A4)

> Op de achterzijde van iedere cartoon vermeld je: de titel van het werk + familienaam, voornaam en adres.

> Uw deelname is ENKEL GELDIG indien wij uw volledig ingevuld formulier ontvangen samen met uw cartoon(-s).

> dan gaan we wel een postadres moeten beslissen / van mij mag dat gerust Hoeilaart zijn :)

PUBLICATIERECHT 

Met haar/zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de cartonist zich akkoord dat de ingestuurde cartoons gebruikt worden voor een tentoonstelling, video opnamen en verspreiding via de publicaties & sociale media van Humorratatata.  Alle werken ook de bekroonde werken blijven eigendom van de inrichters en worden niet teruggezonden.

 

DE JURY

De jury krijgt enkel de cartoons te zien die beantwoorden aan de inzendingen die voldoen aan de voorwaarden die opgesomt zijn onder :

 

‘DEELNAME A/ en B/)’.

Een professionele jury bestaande uit…. De jury zal de cartoons beoordelen op volgende criteria: artistieke waarde, actualiteit en inhoud (het thema: de waanzin van de oorlog in cartoons.

> we gaan het dus dringend eens moeten hebben over de jury-samenstelling: ik stel voor enkele cartoonisten en wij drie - tenzij jij betere voorstellen hebt.

BEKENDMAKING VAN DE SELECTIE

Op de website van HUMORRATATATA zal de lijst van de gesecteerde cartoons worden gepubliceerd (+DATUM?).  Ook zullen de cartonisten hun cartoons en die van hun collega’s kunnen bekijken op de website in een virtuele tentoonstelling.

bottom of page