top of page

Naar 2024: hoop en solidariteit

In deze apocalyptische tijden in het Midden-Oosten, de dreigende escalatie in Oekraïne en andere delen van de wereld, wil dit vernieuwde project een verhaal van solidariteit en hoop centraal zetten.

Wederzijds begrip of misverstanden

Een nieuwe oproep aan honderden cartoonisten van over de hele wereld, moet resulteren in een visie op en de oorzaken van deze escalaties door middel van cartoons! In de expo wordt gestreefd naar een selectie straffe cartoons van over de hele wereld. Het thema dat centraal staat is het wederzijds begrip of misverstand tussen het Westen, Rusland, het Midden-Oosten, Congo en nog zovele plaatsen op onze aarde waar oorlogen voor veel te veel slachtoffers en ellende zorgen.

 

Solidariteit

Het westen heeft de voorbije eeuwen nogal wat landen in verschillende werelddelen gekolonialiseerd. Vaak werd de oorspronkelijke cultuur vernietigd en werden volkeren onderontwikkeld of onbeschaafd genoemd. De kolonisten vonden het veel belangrijker grondstoffen te exploiteren dan om met de lokale bevolking een leefbare samenleving op te bouwen wat door de mix van culturen en kennis een verrijking had kunnen betekenen. Dat had kunnen leiden tot een andere geschiedenis, een andere politieke economie. Dit project roept dus op tot solidariteit: hoe kunnen sociale, politieke, culturele en economische bewegingen en stromingen uit verschillende regio’s positief met elkaar in contact blijven, zodat er samen, en dus solidair kan worden nagedacht over en gewerkt aan een wereld zonder permanente oorlogen.

 

Vrede

De Gaza-oorlog, de illegale oorlog van Rusland in Oekraïne vragen om een reactie.  We worden overweldigd door oorlogspropaganda waarbij de anderen als ‘on-mensen’  worden voorgesteld.  Nochtans heeft ons geliefde, democratische Vrije Westen ook meerdere illegale oorlogen gevoerd:  Vietnam, in Irak, in Afghanistan… De Zuid Afrikaanse ICJ case heeft duidelijk gemaakt dat er ook nieuwe coalities ontstaan buiten dat westen en hoe transnationale, "tri continentale" South-South solidariteit de enige weg is die hoop voor een vreedzaam samenleven op deze aarde kan bewerkstelligen.

 

Wij zijn helemaal niet superieur aan de "anderen"

Dit project wil daarom heel duidelijk de westerse visie en onze “verheven” westerse waarden bevragen, een bijdrage leveren aan wederzijds begrip. De actualiteit is een belangrijk uitgangspunt van dit project. Maar het zal alleen slagen door de invalshoek zo breed mogelijk te houden. We steunen de verlichtingswaarden, maar verwerpen de gedachte dat ‘het Westen’ een superieure beschaving heeft tot stand gebracht. 

Er kunnen dus nogal wat nuanceringen aangebracht worden door de wereldgeschiedenis ook te bekijken door de ogen van de vele volkeren die geleden hebben onder de Westerse overheersingen, de vele veroveringsoorlogen en de daaropvolgende strijd voor bevrijding. 

bottom of page